Onderzoek

Gedragsbeïnvloeding met geur

09 mei: Gedragsbeïnvloeding met geur

Een manier om gedragsverandering tot stand te brengen is zintuigbeïnvloeding, het beïnvloeden van een of meerdere zintuig(en). De zintuigen waaraan als eerste wordt gedacht, zijn vaak de zintuigen zicht en gehoor. Het reukzintuig is vaak een van de laatste zintuigen waaraan gedacht wordt. Echter, reuk is ten onrechte een ondergewaardeerd zintuig. Verschillende onderzoeken tonen aan dat geur goed kan bijdragen aan verandering van gedrag.