BPI Services

Cliënten in separeerruimten zelf hun licht, muziek, temperatuur, sfeer, maar ook geur laten beheren. Samen met BPI services maakten wij dit mogelijk.
ID-kiosk

Met BPI services werken aan sneller herstel cliënten.

BPI services is specialist op het gebied van oplossingen in Biometrie, ID Management, Smart Video en Planning & Registratie. Sinds 2013 is BPI services bezig met de ontwikkeling van een interactief touchscreen voor cliënten die tijdelijk in separeerruimten verblijven. Door middel van dit touchscreen kan een cliënt zelf het licht, de muziek, de sfeer en de temperatuur beïnvloeden. Ook is er de mogelijkheid voor cliënten om ontspannende spellen te spelen en te tekenen in speciale tekenprogramma’s. Deze maatregel moet bijdragen aan een sneller herstel van cliënten in crisis.

Geur interactief toepassen

In 2014 werd het eerste contact gelegd met Sense Company om deze cliënten naast licht, muziek, sfeer en temperatuur, ook geur te kunnen laten beïnvloeden binnen de separeerruimten. Een leuke uitdaging om verschillende geuren toe te kunnen passen in één ruimte. Hiervoor ontwikkelden we een op maat gemaakt 4-geurensysteem, waarbij geschakeld kan worden tussen vier verschillende geuren. Vervolgens heeft BPI services het product doorontwikkeld, zodat het 4-geurensteem aangesloten kon worden op het interactieve touchscreen. Met een druk op het scherm kan de cliënt nu kiezen uit vier van onze geuren.

Effecten

Psychologen en ervaringsdeskundigen erkennen de toegevoegde waarde van een interactieve touchscreentoepassing. Door het teruggeven van de eigen regie aan de cliënt wordt deze gestimuleerd om actief betrokken te blijven bij wat er in de directe omgeving gebeurt. Door controle uit te kunnen oefenen worden cliënten rustiger en zelfverzekerder. Ook neemt het agressieniveau af en verminderen conflicten met medewerkers of zelfverwonding. Uiteindelijk heeft dit weer invloed op de duur van de opname in separeerruimten. Kortom, belangrijke effecten!